ŞƏRQ - QƏRB MƏTBƏƏSİ

Ünvan

Azərbaycan, Bakı şəhəri, Aşıq Ələsgər küçəsi, 17. AZ1123

Email

office@sharq-qarb.az

Telefon

+994 12 374 83 43
+994 12 374 75 62
+994 51 374 83 43

ŞƏRQ - QƏRB NƏŞRİYYATI

Ünvan

Azərbaycan, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospekti, 111. AZ1073

Email

info@eastwest.az

Telefon

+994 12 539 79 81
+994 12 539 79 82
+994 50 444 79 81