Ölkəmizdə çıxan bir çox sevilən jurnal "Şərq-Qərb" ASC-nin mətbəəsində çap olunur. Yüksək keyfiyyətlə çap olunan bu jurnallar nəinki ölkəmizdə, ölkəmizin kənarlarında da oxucuların rəğbətini qazanmışdır.