Haqqımızda

“Şərq-Qərb” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 1986-cı ildən etibarən dövlət müəssisəsi olaraq 4 nömrəli Bakı kitab mətbəəsi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2001-ci ildə müəssisənin təşkilati-hüquqi forması dəyişdirilmiş və o, “Şərq-Qərb” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə (ASC) çevrilmişdir.

Əsas fəaliyyət növü nəşr və çap işləri olan “Şərq-Qərb” ASC-nin tərkibində Nəşriyyat Departamenti və Mətbəə fəaliyyət göstərir.

Hazırda müəssisədə nəşriyyat və poliqrafiya sahəsində respublikamızda və xaricdə təhsil almış təcrübəli, yüksək ixtisasa malik mütəxəssislər çalışırlar.

Ən müasir və yeni poliqrafiya avadanlıqları ilə təchiz edilmiş müəssisədə dünyanın qabaqcıl texnologiyalarından istifadə edilir. Müəssisə hər il ümumi tirajı 2 milyondan çox olan və müasir tələblərə cavab verən çap məhsulları istehsal edir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamın icrası ilə əlaqədar olaraq, “Şərq-Qərb” ASC tərəfindən yüzlərlə kitab nəşr edilmişdir. “Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında” 24 avqust 2007-ci il tarixli digər sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə 150 cildlik “Dünya ədəbiyyatı kitabxanası” seriyası nəfis tərtibatla çap edilmişdir. Bundan başqa, incəsənət xadimlərinin həyat və yaradıcılığına aid 36 cilddən ibarət olan “Sərvət” layihəsi, 75 cilddə “Azərbaycan Memarlığı”, həmçinin 25 cilddə “Üzeyir Hacıbəyli dünyası”, “Энциклопедия Азербайджанского мугама”, “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin 6-cı nəşri çap edilmişdir.

2011-ci ildən etibarən “Şərq-Qərb” ASC məktəbəqədər və məktəbli uşaqlar üçün 100-dən çox müxtəlif adda kitablar, o cümlədən dərs vəsaitləri, iş dəftərləri, qiymətləndirmə vasitələri, sinif jurnalları və s. hazırlayaraq çap etmişdir. Artıq neçə ildir ki, “Məktəbli kitabçası” tam yeni konsepsiya və dizaynda, gündəlik tarixlər göstərilməklə, məlumat bölmələri ilə, bir sıra digər yeniliklərlə “Şərq-Qərb” ASC tərəfindən hazırlanır və Azərbaycanda ilk dəfə tam rəngli çap olunur.

“Şərq-Qərb” ASC SGS Azeri Ltd (“Societe Generale de Surveillance”) şirkəti tərəfindən geniş poliqrafiya xidmətlərinin göstərilməsi, nəşr və çap işləri üzrə ISO 9001:2015 standartının tələbləri əsasında yoxlanılmış və sertifikatlaşdırılmışdır.

Xatırladaq ki, sertifikatlaşdırma mərhələsinə kimi müəssisənin müəyyən əməkdaşları keyfiyyət konsepsiyasına giriş, ISO 9001:2015-in təfsiri, müvafiq standartların müzakirəsi, keyfiyyət sistemi kargüzarlığının struktur və məqsədi, auditin növləri və mərhələləri üzrə təlim kursu keçmiş və onlar da kursun nəticələrinə əsasən sertifikatlar əldə etmişlər.

 

DİPLOM

6 - 10 oktyabr 2021-ci il tarixlərində Bakı şəhərində təşkil olunan, VII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında iştirak etdiyinə görə Şərq-Qərb ASC, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən diplomla təltif olunmuşdur. 

TƏŞƏKKÜRNAMƏ

2019-cu il ərzində logistika sahəsindəki tərəfdaşlar ilə uğurlu əməkdaşlığa görə, 10 dekabr 2019-cu il tarixində Sərq-Qərb ASC, LSC Logistika və Təchizat Zənciri Bazarının İdarə Edilməsi Mərkəzi tərəfindən təşəkkürnamə ilə təltif olunmuşdur. 

DİPLOM

5 - 6 noyabr 2019-cu il tarixlərində, Türkmənistanın paytaxtı Aşqabat şəhərində təşkil olunan "13-cü Beynəlxalq Kitab Sərgisində" iştirakına görə Şərq-Qərb ASC, Türkmənistan Dövlət Nəşriyyat Servisi və Türkmənistan Ticarət və Sənaye Palatası tərəfindən diplomla təltif olunmuşdur.  

DİPLOM

27 - 29 sentyabr 2019-cu il tarixlərində Bakı şəhərində təşkil olunan, VI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında iştirak etdiyinə görə Şərq-Qərb ASC, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən diplomla təltif olunmuşdur. 

DİPLOM

Şərq-Qərb ASC, 6 sentyabr 2019-cu il tarixində Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində, MDB ölkələri arasında keçirilən XVI Beynəlxalq  "İskusstvo Knigi" müsabiqəsində, Çingiz Qacarın "Staraya Şuşa" kitabının nəşri və çapına görə "Art-Kniga" nominasiyasında II dərəcəli diplomla təltif olunmuşdur. 

DİPLOM

Şərq-Qərb ASC, 6 sentyabr 2019-cu il tarixində Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində, MDB ölkələri arasında keçirilən XVI Beynəlxalq  "İskusstvo Knigi" müsabiqəsində, Aytən Yadigarlının "Maqiya sna" kitabının nəşri və çapına görə "İskusstvi İllyustrasii" nominasiyasında II dərəcəli diplomla təltif olunmuşdur. 

DİPLOM

Şərq-Qərb ASC, 6 sentyabr 2019-cu il tarixində Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində, MDB ölkələri arasında keçirilən XVI Beynəlxalq  "İskusstvo Knigi" müsabiqəsində, Aydın Aslanov, Rauf Hüseyn-zadə və Nariza Qasımzadənin "Moya Rodina - Azerbayjan" kitabının nəşri və çapına görə "Moya Strana" nominasiyasında II dərəcəli diplomla təltif olunmuşdur. 

DİPLOM

15 - 17 may 2019-cu il tarixlərində Bakı şəhərində təşkil olunan WorldFood beynəlxalq qida, qablaşdırma sərgisində iştirak etdiyinə görə Şərq-Qərb ASC, sərginin təşkilatçısı CEO / Iteca şirkəti tərəfindən diplomla təltif olunmuşdur. 

TƏŞƏKKÜRNAMƏ

Gənclərin inkişafına dəstək olduğuna görə, 21 oktyabr 2016-cı il tarixində Şərq-Qərb ASC, "SOS Uşaq kəndləri Azərbaycan" İctimai Birliyi tərəfəndən təşəkkürnamə ilə təltif olunmuşdur. 

DİPLOM

21 - 23 sentyabr 2015-ci il tarixlərində, Türkmənistanın paytaxtı Aşqabat şəhərində təşkil olunan "10-cu Beynəlxalq Kitab Sərgisində" iştirakına görə Şərq-Qərb ASC, Türkmənistan Dövlət Nəşriyyat Servisi və Türkmənistan Ticarət və Sənaye Palatası tərəfindən diplomla təltif olunmuşdur.  

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015

ОАО "Шарг-Гарб", Швейцарской компанией "SGS Societe Generale de Surveillance SA" была оценена и сертифицирована, как отвечающая требованиям ISO 9001:2015 для следующей области применения:
- Широкий спектр издательских и полиграфических услуг
Настоящий сертификат действителен с 15-го сентября 2020-го года по 14-ое сентября  2023-го года.
 

CERTIFICATE ISO 9001:2015

Sharg-Garb OJSC ("East-West" OJSC) has been assessed and certified as meeting the requirements of ISO 9001:2015 for the following activities :

- Full range of publishing and printing services 

The certificate is valid from 15 September 2020 until 14 September 2023 and remains valid subject to satisfactory survelliance audits. Recertification audit due before 6 July 2023.

SERTİFİKAT ISO 9001:2015

Şərq-Qərb ASC, 2017-ci ilin sentyabr ayında İsveçrənin SGS Societe Generale de Surveillance SA şirkəti tərəfindən, "Geniş poliqrafiya xidmətlərinin göstərilməsi, nəşr və çap işləri" fəaliyyət sahəsi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır. Bu sertifikat 14 sentyabr 2020-ci il tarixinə qədər qüvvədə olmuşdur. 2020-ci ilin sentyabr ayında həmin şirkət tərəfindən təkrar sertifikatlaşdırma auditi aparılmış və sertifikatın etibarlılıq müddəti 14 sentyabr 2023-cü il tarixinə qədər uzadılmışdır.