Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən şirkətlərin bir çoxu buklet və insert çapında "Şərq-Qərb" ASC-nin xidmətindən istifadə edir. Biz, digər məhsulların çapında olduğu kimi, buklet və insert çapında da yüksək keyfiyyət və qısa vaxtda təhvil meyarlarına önəm veririk.