Elmira Axundova
Mən "Şərq-Qarb" nəşriyyatı ilə işləməyə yalnız keçən il başladım. Ancaq, məhsulları və nəşrləri haqqında məlumatım var idi. İşimin xüsusiyyətinə görə bu nəşriyyatın nəşr etdiyi kitabları tez -tez oxumalı və ya nəzərdən keçirməli olurdum. Bu kitablar bir qayda olaraq, yüksək keyfiyyətli, zövqlə və yüksək çap texnologiyası ilə hazırlanmışdır.
Buna görə də ümummilli liderimiz Heydər Əliyev haqqında üç cildlik kitabımı Azərbaycan dilində nəşr etməklə bağlı sual yarandıqda, bir nəşriyyat seçmək məsələsi yox idi-yalnız Sharg-Garb Nəşriyyatının belə böyük bir işi həyata keçirə biləcəyini düşünürdüm. Çünki bu layihə qlobal səviyyədə, böyük miqyaslı bir layihədir. 
Əəvvəllər kitablarım Rusiyada, İngiltərədə, Türkiyədə nəşr olunurdu və mən kitabımın Azərbaycan nəşrinin keyfiyyətcə onlardan fərqlənməməsini istəyirdim. Sevinirəm ki, biz nəşriyyatın işçiləri ilə birlikdə buna nail olduq. Bütün işçilər fədakarlıqla kitab üzərində çalışdılar. Ppandemiya olmasına baxmayaraq, geç saatlara qədər işlədilər. Mətbəə də işini vaxtında başa vurdu.
Nəticədə həm mənim, həm də nəşriyyatın fəxrlə təqdim edə biləcəyi bir kitab ortaya çıxdı. 
Sevinirəm ki, Azərbaycanda təməli dahi Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan belə bir güclü poliqrafiya bazası yaradılıb və bu gün onun flaqmanı heç şübhəsiz “Şərq-Qarb” nəşriyyat evidir. Yubiley münasibətilə "Şərq-Qərb" kollektivini təbrik edir, onlara uğurlar və yeni yaradıcılıq üfüqləri arzulayıram!

Elmira Axundova
AR-ın Ukraynadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri,
Azərbaycan xalq yazıçısı